AKADEMIK | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR

» AKADEMIK

AKADEMIK

Fakulti Perhutanan melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing untuk memenuhi
keperluan tenaga manusia dalam sektor pengurusan hutan, industri perkayuan
serta rekreasi dan eko-pelancongan

BWDWKA1:10:39