Latihan Industri | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» AKADEMIK » Latihan Industri

Latihan Industri

Melalui Latihan Industri, pelajar didedahkan kepada persekitaran kerja yang sebenar di industri / organisasi. Latihan merangkumi aspek aplikasi teori dan praktikal yang telah dipelajari dengan amalan semasa di tempat kerja. Kemahiran menyelesaikan masalah dan komunikasi turut diberi penekanan.

~ Garis Panduan Latihan Industri
~ Senarai Semak Dokumen Latihan Industri
~ Dasar Latihan Industri Institut Pengajian Tinggi
~ Dokumentasi Latihan Industri
   a. BSHdK, BSTKdK dan BSTRdK
   b. BSTASdK, BPASdK

 

Untuk maklumat lanjut mengenai Latihan Industri sila hubungi Penyelaras Latihan Industri Program masing-masing.

 1. Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian
  Dr. Norhisham Razi
  Jabatan Sains Perhutanan dan Biodiversiti
  +603-9769 7211
  norhisham_razi@upm.edu.my


 2. Bacelor Sains Teknologi Kayu dengan Kepujian
  Dr. Adlin Sabrina Mohammad Roseley
  Jabatan Industri Kayu dan Gentian
  +603-9769 7203
  adlin@upm.edu.my


 3. Bacelor Sains Taman dan Rekreasi dengan Kepujian
  Prof. Madya Dr. Siti Suriawati Isa
  Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan
  +603-9769 8280
  ssuria4@upm.edu.my


 4. Bacelor Pengurusan Alam Sekitar dengan Kepujian
  Dr. Syazwani Sahrir
  Jabatan Alam Sekitar
  +603-9769
  syazwani_sahrir@upm.edu.my 


 5. Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar dengan Kepujian
  Dr. Zufarzaana Zulkeflee
  Jabatan Alam Sekitar
  +603-9769 8076
  zufarzaana@upm.edu.my

 

Kemaskini:: 09/11/2023 [siti_aisyah]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMDMAU:12:08