Kurikulum | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» AKADEMIK » Prasiswazah » Kurikulum

Kurikulum

 


Kurikulum Bacelor Sains Perhutanan Dengan Kepujian


Program Bacelor Sains Perhutanan Dengan Kepujian (BSHDK) adalah program profesional yang mengambil masa selama 4 tahun (129 kredit), dengan 4 pakej elektif
(i)   Pengurusan Hutan
(ii)  Ekologi dan Konservasi Hidupan Liar
(iii) Perhutanan Bandar, dan
(iv) Perhutanan Ladang

Pelajar perlu mengambil sebanyak 30 kredit (9 kredit dari kursus generik dan 21 kredit dari pakej) daripada senarai kursus yang dipakejkan dan 6 kredit elektif bebas.

 

SENARAI KURSUS

Senarai kursus bagi program BSHDK adalah seperti jadual dibawah. Kursus yang disenaraikan merangkumi kursus teras, kursus elektif pakej dan kursus elektif generik;

Kod Kursus Nama Kursus Kredit
FHM3103 Dendrologi Dipterokarpa 2 (1+1)
FHM3104 Dendrologi Bukan Dipterokarpa 2 (1+1)
FHM3105 Fisiologi Pokok 3 (2+1)
FHM3106 Ekologi Hutan 3 (2+1)
FHM3107 Tanah Hutan 3 (2+1)
FHM3108 Entomologi Hutan 2 (1+1)
FHM3109 Patologi Hutan 2 (1+1)
FHM3110 Ekonomi Perhutanan 3 (3+0)
FHM3111 Kebakaran Hutan 2 (1+1)
FHM3112 Kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan 3 (2+1)
FHM3201 Survei Hutan 3 (2+1)
FHM3202 Sukatan Hutan 3 (2+1)
FHM3203 Silvikultur Hutan 4 (3+1) 
FHM3204 Kejuruteraan Hutan 3 (2+1) 
FHM3205 Penuaian Hutan 3 (2+1) 
FHM3206 Sistem Maklumat Geografi dalam Perhutanan 3 (2+1) 
FHM3208 Pembaikbiak Pokok 3 (2+1) 
FHM3209 Arborikultur 3 (2+1) 
FHM3210 Etnobotani 3 (2+1) 
FHM3211 Pemulihan Ekosistem 3 (2+1) 
FHM3212 Kaedah Pensampelan Hidupan Liar 3 (2+1) 
FHM3213 Perhutanan Tani 3 (2+1) 
FHM3214 Teknologi Biji Benih 2 (1+1) 
FHM3215 Infrastruktur Hijau dalam Perhutanan Bandar 2 (1+1) 
FHM3216 Ekonomi Persekitaran Hutan Bandar 2 (2+0) 
FHM3217 Sistem Penuaian Ladang Hutan 3 (2+1) 
FHM3218 Penghasilan Bahan Tanaman Hutan Ladang 3 (2+1) 
FHM3301 Pengurusan Hutan 3 (2+1) 
FHM3302 Pengurusan Hutan Bandar 3 (2+1)
FHM3303 Pengurusan Hidupan Liar 3 (2+1)
FHM3304 Pengurusan Hutan Ladang 3 (2+1)
FHM3305 Pengurusan Kawasan Legeh 3 (2+1)
FHM3306 Undang-undang Dalam Perhutanan 3 (3+0)
FHM3307 Penyelenggaraan dan Pengurusan Tapak Semaian 2 (1+1)
FHM3308 Pengurusan Kebakaran Ladang Hutan 2 (1+1)
FHM3309 Pensijilan Ladang Hutan 2 (1+1)
FHM3310 Pengurusan Bersepadu Perosak Hutan Bandar 3 (2+1)
FHM3311 Pengurusan Kesihatan Pokok 2 (1+1)
FHM4101 Biodiversiti dan Pemuliharaan 3 (2+1)
FHM4102 Ekologi Komuniti Hidupan Liar 3 (3+0)
FHM4103 Ekologi Perilaku Hidupan Liar 3 (2+1)
FHM4201 Penderiaan Jauh dalam Perhutanan 3 (2+1)
FHM4202 Penilaian Ekonomi Sumber Hutan dan Biodiversiti 3 (2+1)
FHM4203 Perhutanan Antarabangsa 2 (2+0)
FHM4204 Aplikasi Bioteknologi dalam Perhutanan 3 (2+1)
FHM4205 Teknik Hidrologi Hutan 2 (1+1) 
FHM4206 Pengukuran dan Pemantauan Karbon 2 (1+1) 
FHM4207 Ekologi Perbandaran 3 (2+1)
FHM4301 Pengurusan Hutan Lanjutan 2 (1+1)
FHM4302 Konflik Manusia dan Hidupan Liar 3 (3+0)
FHM4303 Pengurusan Risiko Dalam Hutan Bandar 3 (2+1)
FHM4304 Pengurusan Konflik dalam Ladang Hutan 3 (2+1) 


Kurikulum Bacelor Sains Teknologi Kayu Dengan Kepujian


Program Bacelor Sains Teknologi Kayu Dengan Kepujian (BSTKDK) adalah program profesional yang mengambil masa selama 4 tahun (8 semester, 135 kredit) pengajian dengan 2 elektif opsyen iaitu Opsyen Teknologi Biokomposit dan Opsyen Pengurusan Industri Perkayuan. Pelajar dikehendaki mengambil 21 - 22 kredit bergantung kepada opsyen yang dipilih. Di samping itu pelajar kedua-dua opsyen perlu mengambil 9 kredit kursus elektif.  Walau bagaimanapun, pelajar juga dibolehkan memilih kursus daripada senarai kursus opsyen yang lain. Selebihnya (2 – 3 kredit), pelajar boleh memilih daripada mana-mana kursus yang ditawarkan oleh universiti. Kursus opsyen/elektif merupakan kursus yang dipilih untuk mengukuhkan bidang pengajian dan dipilih mengikut kecenderungan pelajar atau yang akan membantu di dalam kerjaya mereka.

 

Senarai Kursus untuk Bergraduat

Kursus untuk bergraduat dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu Kursus Universiti, Kursus Teras dan Kursus Pengkhususan dan Kursus Elektif berikut:


Kursus Universiti

 • Oral Interaction Skills
 • General Writing Skills
 • Kemahiran Berfikir
 • Asas Keusahawanan
 • Pertanian dan Manusia
 • Kokurikulum
 • Kokurikulum
 • Kenegaraan Malaysia
 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 • Hubungan Etnik

 

Kursus Teras

 • Struktur dan Fungsi Tumbuhan
 • Hasil Hutan Bukan Kayu
 • Teknologi Pulpa dan Kertas
 • Pemasaran Hasil Hutan
 • Anatomi Kayu dan Gentian
 • Fizik Kayu dan Gentian
 • Kimia Kayu dan Gentian
 • Papan Komposit 1
 • Pengeringan Kayu
 • Pengilangan dan Pemesinan kayu
 • Kemerosotan Kayu dan Rawatan
 • Perekat dan Teknologi Perekatan Kayu
 • Silvikultur Hutan
 • Dendrologi 1
 • Latihan Industri
 • Kem Perhutanan
 • Projek Ilmiah Tahun Akhir
 • kaedah Komputer dalam Perhutanan
 • kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan
 • Ekonomi Industri Perkayuan
 • Pengenalan Kepada Sains Perhutanan
 • Pengenalan Kepada Undang-undang Industri Perkayuan
 • Statistik Bagi Sains Gunaan

 

Kursus Opsyen Teknologi Biokomposit

 • Proses Pembuatan Perabot
 • Mekanik Kayu
 • Biojisim dan Biotenaga
 • papan Komposit II
 • Teknologi Penglitup dan Kemasiapan Kayu
 • Teknologi Kitaran Semula Kayu dan Gentian
 • Reka Bentuk Kayu dan Analisis Kejuruteraan

 

Kursus Opsyen Pengurusan Industri Perkayuan

 • Analisis Operasi Perindustrian Hasil Hutan
 • Perolehan Bekalan Balak dan kayu
 • Pencemaran dalam Industri Hutan
 • Sistem Pengawalan Mutu Pemprosesan kayu
 • Analisis Kewangan Industri Perkayuan
 • Pengurusan Industri Perhutanan
 • Perdagangan Kayu Antarabangsa
 • Prinsip Pengurusan

 

Kursus Elektif

 • Ergonomik Hutan
 • Penambahbaikan Mutu kayu
 • Biodiversiti dan Pemuliharaan
 • Pengenalan Kepada Rekreasi Luar
 • Perilaku Pengguna Rekreasi
 • Sukatan Hutan
 • Pengurusan Hutan I
 • Gelagat Organisasi

 

 

 

 


Kurikulum Bacelor Sains Taman dan Rekreasi Dengan Kepujian


Program Bacelor Sains Taman dan Rekreasi Dengan Kepujian (BSTRDK) adalah program profesional yang mengambil masa selama 4 tahun (8 semester, 137 kredit). Pelajar dikehendaki mengambil kursus elektif sebanyak 35 kredit daripada senarai kursus elektif yang disenaraikan.

Senarai Kursus untuk bergraduat

Kursus untuk bergraduat dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kursus universiti, Kursus teras dah kursus elektif

Kursus Universiti

 • Oral Interaction Skills
 • General Writing Skills
 • Kemahiran Berfikir
 • Pengucapan Awam
 • Pertanian dan Manusia
 • Kenegaraan Malaysia
 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 • Hubungan Etnik
 • Kokurikulum
 • Kokurikulum

 

Kursus Teras

 • Struktur dan Fungsi Tumbuhan
 • Ekonomi Rekreasi dan Pelancongan
 • Statistik bagi Sains Gunaan
 • Survei Hutan
 • Dendrologi I
 • Interpretasi Persekitaran
 • Perancangan Rekreasi Luar
 • Perilaku Pengguna Rekreasi
 • Pengurusan Resiko dalam Rekreasi
 • Pemprograman dan Pemimpinan Rekreasi
 • Pentadbiran dan Organisasi Taman dan Rekreasi
 • Kemahiran Rekreasi Luar
 • Inventori Sumber Taman dan Rekreasi
 • Ekologi Sumber Rekreasi
 • Keusahawanan dalam Taman dan Rekreasi
 • Undang-undang Sumber Asli dan Rekreasi
 • Hospitaliti dalam Taman dan Rekreasi
 • Latihan Industri
 • Kem Perhutanan
 • Projek Ilmiah Tahun Akhir
 • kaedah Komputer dalam Perhutanan
 • kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan
 • Pengenalan Kepada Sains Perhutanan

 

Kursus Elektif

 • Struktur dan Penggunaan kayu
 • Hasil Hutan Bukan Kayu
 • Sistem Maklumat Geografi dalam Perhutanan
 • Tanah Hutan
 • Pemulihan Ekosistem
 • Pengurusan Hutan Bandar
 • Operasi dan Senggaraan Taman
 • Perancangan dan Reka Bentuk Tapak Kawasan Rekreasi
 • Pengurusan Perniagaan Rekreasi
 • Arborikultur
 • Pengurusan dan Operasi Kem
 • Rekreasi Terapeutik bagi Golongan Istimewa
 • Pengurusan Hidupan Liar Rekreasi
 • Reka Bentuk Kemudahan Rekreasi
 • Pendidikan Alam Semulajadi
 • Pengurusan Pelancongan Eko
 • Pembangunan Produk Rekreasi
 • Pemasaran Rekreasi
 • Pengurusan Pelancongan Warisan dan Komuniti
 • Pengurusan Kawasan Perlindungan
 • Sukatan Hutan

 

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program : Bacelor Pengurusan Alam Sekitar Dengan Kepujian (BPASDK)

Jumlah Kredit Bergraduat : 128 Jam Kredit

Tempoh Pengajian : 8 Semester (4 Tahun)

Matlamat program adalah seperti berikut:

 1. Menghasilkan graduan yang mempunyai ilmu asas mencukupi untuk membina kerjaya di dalam bidang pengurusan alam sekitar atau bidang berkaitan.
 2. Menghasilkan graduan yang dapat mempamerkan ciri-ciri kepemimpinan dalam sesebuah organisasi mahupun perniagaan yang diceburi dan mampu menyelesaikan masalah berkaitan alam sekitar melalui pendekatan mampan.
 3. Mampu menjalankan penyelidikan dalam bidang pengurusan alam sekitar samada di peringkat pasca siswazah atau di dalam organisasi masing-masing serta menerapkan pembelajaran sepanjang hayat.

 

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

Program Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/
Praktikal/
Psikomotor

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran 
Sosial dan Bertanggungjawab
Professionalisme, Nilai, Sikap dan 
Etika
Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Kemahiran Kepimpinan
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar Dengan Kepujian  42 22  16  14  12  13  10 

 *Nombor mewakili bilangan kursus wajib dan elektif

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

 

 • Pengurusan Sumber Asli
 • Perancangan & Pengurusan
 • Sains Fizikal & Biologi
 • Kaedah Kuantitatif
 • Ekonomi Alam Sekitar
 • Amali Sains & Geografi
 • Undang-undang
 • Sistem Maklumat
 • Studio Alam Sekitar
 • Pengurusan Sisa Pepejal
 • Kualiti Air & Udara
 • Polisi & Pentadbiran
 • Ekonomi & Pengurusan
 • Penilaian Kesan
 • Operasi Projek
 • Etika Alam Sekitar
 • Pengurusan Pantai
 • Sistem Pengurusan Kualiti
 • Perubahan Alam Sekitar
 • Perancangan Pengangkutan
 • Kerja Lapangan
 • Latihan Industri

 

STRUKTUR KURIKULUM

 

Nama Program : Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar Dengan Kepujian (BSTASDK)
Jumlah Kredit Bergraduat : 122 Jam Kredit
Tempoh Pengajian : 8 Semester (4 Tahun)
Matlamat program adalah seperti berikut :
 1. menghasilkan profesional sains alam sekitar yang berpengetahuan tinggi dalam pelbagai bidang kerjaya merentas disiplin yang menyumbang ke arah kelestarian hidup.
 2. menghasilkan graduan yang berpotensi untuk mengaplikasi teknologi alam sekitar dalam penyelesaian masalah dan penawaran perkhidmatan alam sekitar.
 3. melahirkan penyelidik yang berkemahiran penyelidikan serta berupaya menggunakan kemahiran teknikal dan kaedah alam sekitar bagi tujuan inovasi dan pengajian lanjutan.

 

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

Program  Pengetahuan Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik Kemahiran Berkomunikasi

KemahiranSosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai, Sikap dan Etika Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Kemahiran Kepimpinan
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Bacelor Sains dan Teknologi Alam SekitarDengan Kepujian 38 12 28 8 7 9 11 2 2

 *Nombor mewakili bilangan kursus wajib dan elektif

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN
 • Fizik Alam Sekitar
 • Biologi Alam Sekitar
 • Kimia Alam Sekitar
 • Geologi Alam Sekitar
 • Matematik Gunaan Untuk Alam Sekitar
 • Pengenalan Kepada Envirometrik
 • Kajian Lapangan Bersepadu Alam Sekitar
 • Manusia dan Alam Sekitar
 • Masyarakat, Etika dan Alam Sekitar
 • Undang - Undang Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
 • Analisis dan Instrumentasi Alam Sekitar
 • Pengenalan Sains Atmosfera
 • Teknologi Rawatan Sisa Pepejal
 • Prinsip Kesihatan Alam Sekitar
 • Hidrologi Alam Sekitar
 • Rawatan Air Sisa
 • Sistem Maklumat Geografi Alam Sekitar
 • Latihan Industri
 • Projek Ilmiah Tahun Akhir

 

 

 

Kemaskini:: 19/05/2021 [siti_aisyah]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+60397697171
+60397693768
SWMCUAT~