KEM PERHUTANAN | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR

» KEM PERHUTANAN

KEM PERHUTANAN

FHS4904 Kem Perhutanan/ 2 (0+2)

Kursus ini meliputi pendedahan awal kepada pelajar berkenaan kepentingan ekosistem hutan kepada masyarakat dan negara. Pelajar juga dilatih dengan pelbagai kemahiran perhutanan dilapangan, di samping membentuk sahsiah dan nilai dalam diri pelajar.

Kem perhutanan adalah satu daripada subjek teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar yang...selanjutnya...
SWMHLAu:11:26