JABATAN & SEKSYEN | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR

» JABATAN & SEKSYEN

JABATAN & SEKSYEN

Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar mempunyai empat Jabatan dan satu Seksyen, iaitu Jabatan Sains Perhutanan dan Biodiversiti, Jabatan Industri Sumber Alam, Jabatan Taman Alam dan Rekreasi, Jabatan Alam Sekitar dan Seksyen Sumber Alam.

B1610734751