Dasar Dan Tadbir Urus Alam Sekitar | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» PENYELIDIKAN » Kumpulan Penyelidikan » Dasar dan Tadbir Urus Alam Sekitar

Dasar dan Tadbir Urus Alam Sekitar

Bidang pengajian ini meliputi penyelidikan mengenai pelbagai topik dan isu semasa berkaitan dasar alam sekitar sama ada di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Fokus turut diberikan kepada aspek tadbir urus alam sekitar yang merangkumi beberapa prinsip penting seperti kebebasan, keterbukaan dan ketelusan, akauntabiliti, integriti, kejelasan tujuan serta keberkesanan. Penyelidikan dalam bidang ini turut meliputi aspek perundangan tempatan dan antarabangsa termasuk pelaksanaan serta penguatkuasaan rejim perundangan berkaitan untuk mencapai pengurusan dan tadbir urus alam sekitar yang mapan.

Dasar Sumber dan Alam Sekitar | Tadbir Urus dan Rejim Pentadbiran | Perjanjian Alam Sekitar Pelbagai Hala | Undang-undang Alam Sekitar

 

Penyelidik:

  • Prof. Madya Dr. Ramdzani Abdullah
  • Prof. Madya Dr. Mohd Bakri Ishak
  • Prof. Madya Dr. Mariani Ho Nyuk Onn @ Ariffin
  • Dr. Amir Hamzah Sharaai
  • Dr. Zakiah Ponrahono

Kemaskini:: 22/04/2020 [fatin_ar]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+60397697171
+60397693768
SWMCTAs~