DOKUMEN | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» DOKUMEN

DOKUMEN

E-Book
1
Adventure and Ecotourism in Malaysia (intro)
2
ECOTOURISM POTENTIALS IN MALAYSIA
3
BUKU PANDUAN PROGRAM PENGAJIAN PRA SISWAZAH
4
ECOTOURISM IN MALAYSIA : CURRENT SCENARIO. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVENTURE AND ECOTOURISM 2019.
5
GUIDEBOOK FOR ENVIRONMENTAL EDUCATORS

Info - Pelajar Semasa
6
Notis Semakan Senat Keputusan Peperiksaan
7
Jadual Waktu Kuliah dan Amali Semester Pertama 2021/2022
8
Jadual Waktu Peperiksaan Semester Kedua 2020/2021
9
Notis Pendaftaran Kursus Secara Online Semester Pertama 2021/2022
10
Kalendar Akademik 2021/2022
11
Kalendar Akademik 2020/2021
12
Senarai Kursus Pascasiswazah Semester 1 2022/2023

Latihan Industri
13
Senarai Semak Dokumen LI
14
Garis Panduan Latihan Industri
15
Dasar Latihan Industri Institut Pengajian Tinggi

BROSUR JABATAN
16
Brosur Jabatan Alam Sekitar
17
Brosur Program Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
18
Brosur Program Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
19
Brosur Master Alam Sekitar
FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+60397697171
+60397693768
WVKGCAM:02:23