BENGKEL REVOLUSI PERINDUSTRIAN 4.0 (WIR4.0) | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» SEMINAR » BENGKEL REVOLUSI PERINDUSTRIAN 4.0 (WIR4.0)

BENGKEL REVOLUSI PERINDUSTRIAN 4.0 (WIR4.0)

Objektif utama bengkel sehari ini adalah untuk memperkenalkan dan berkongsi pengetahuan dan pengalaman asas mengenai aplikasi IR4.0 dalam Sektor Perhutanan dan Alam Sekitar, khususnya mengenai Industri Kayu dan Gentian di Malaysia. Bengkel ini akan dihoskan oleh Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) dengan kerjasama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB). Bengkel Revolusi Perindustrian (IR) 4.0 (WIR4.0-2022) dijadualkan berlangsung pada 24 Mei 2022 bertempat di Dewan Auditorium Rashdan Baba, TNCPI.

Bengkel ini bertujuan untuk memperkenalkan dan berkongsi pengetahuan dan pengalaman asas tentang aplikasi IR4.0 kepada pelajar dan kakitangan Jabatan Industri Kayu dan Gentian, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar, Universiti Putra Malaysia, serta pelajar dan kakitangan Program Eko-Teknologi , Fakulti Sains Gunaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM), untuk memperkenalkan pengetahuan asas dan berkongsi pengalaman mengenai aplikasi IR4.0 dalam industri kayu dan gentian, pendidikan, penyelidikan dan inovasi. Dalam bengkel ini, seorang (1) Penceramah Utama, dua (2) Penceramah Jemputan dari UPM dan dua (2) Penceramah Jemputan dari UiTM akan terlibat dalam bengkel sehari ini.

Kemaskini:: 18/05/2022 [norazian_nga]

PERKONGSIAN MEDIA

SXENNA0~