Rekreasi Dan Ekopelancongan | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» PENYELIDIKAN » Direktori Kepakaran » Rekreasi dan Ekopelancongan

Rekreasi dan EkopelanconganProf. Dr. Azlizam Aziz
Emel : azlizam@upm.edu.my
Tel : +603-9769 7199
Kepakaran : Perniagaan Rekreasi dan Pemasaran Pelancongan


Prof. Madya Dr. Siti Suriawati Isa
Emel : ssuria4@upm.edu.my
Tel : +603-9769 8280
Kepakaran : Ekonomi Kreatif dan Pengurusan Pelancongan


Dr. Shazali Johari
Emel : zali_johari@upm.edu.my
Tel : +603-9769 7191
Kepakaran : Pemprogramman Rekreasi dan Kepimpinan ; Pelancongan Mampan Pribumi


Dr. Mohd. Hafizal Ismail
Emel : m_hafizal@upm.edu.my
Tel : +603-9769 7212
Kepakaran : Pengurusan Pelancongan Warisan dan Komuniti


Dr. Nor Akmar Abdul Aziz 
Emel : norakmar@upm.edu.my
Tel : +603-9769 7209 
Kepakaran : Pengurusan Kawasan Hijau dan Perancangan Taman Rekreasi


Dr. Azita Ahmad Zawawi
Emel : azitazawawi@upm.edu.my
Tel : +603-9769 7207
Kepakaran : Perancangan Sumber Serantau (Ruang dan Peluang)


Dr. Evelyn Lim Ai Lin
Emel : limailinevelyn@upm.edu.my
Tel : +603-9769 7291
Kepakaran : Pendidikan Alam Sekitar


Dr. Sheena Bidin 
Emel : sheena@upm.edu.my
Tel : +603-9769 8279
Kepakaran : Eko-Pelancongan


Dr. Sam Shor Nahar Yaakob
Emel: samshor@upm.edu.my
Tel: +603-9769 7208
Kepakaran : Pengurusan Sumber Rekreasi dan Ekopelancongan


Dr. Zulkhairi Azizi Zainal Abidin
Emel: zulkhairi.zainal@upm.edu.my
Tel: +603-9769 7201
Kepakaran : Sosio - Psikologi Risiko (Konservasi dan Rekreasi)Dr. Noor Jalilah Jumaat
Emel: n_jjalilah@upm.edu.my
Tel: +603-9769 7219
Kepakaran : Tadbir Urus Taman dan RekreasiDr. Mohd Aswad Ramlan
Emel: m.aswad@upm.edu.my
Tel: +603-9769 7201
Kepakaran : Rekreasi Terapeutik
                     Rekreasi Luar untuk Golongan Istimewa (Rekreasi Terangkum)

 

Dr. Zamru Ajuhari
Emel: zamru@upm.edu.my
Tel: +603-9769 7201
Kepakaran : Pengurusan dan Perancangan Sumber Rekreasi

Kemaskini:: 28/07/2023 [anurkamaliah]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+60397697171
+60397693768
SWMCTAi~