Latihan Industri | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» JARINGAN » Latihan Industri

Latihan Industri

Latihan industri merupakan salah satu kursus tak berstruktur (12 kredit) yang diwajibkan kepada pelajar dalam kurikulum program-program bacelor di Fakulti Perhutanan. Ianya dijalankan untuk memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri dengan kerja yang berkaitan dengan kursus yang diikuti dalam bilik kuliah. Ianya juga dapat mendedahkan pelajar kepada situasi sebenar dilapangan oleh agensi perhutanan dalam sector awam dan swasta. Latihan industri yang perlu dijalani oleh pelajar ialah 12 kredit (24 minggu) dan boleh dilakukan pada semester kedua tahun tiga atau pada semester  akhir pengajian, tertakluk kepada kelulusan penyelaras latihan industri.
Kemaskini:: 02/12/2013 [s_ahyar]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMDMA:12:16