Pengenalan | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» JABATAN & SEKSYEN » Seksyen Sumber Alam » Pengenalan

Pengenalan

Seksyen Hutan dan Ladang (SHL) adalah salah satu jabatan di bawah Pusat Tanggungjawab UPM iaitu Fakulti Perhutanan. SHL diberi tanggungjawab dalam merencanakan, merancang, mengurustadbir, dan menyelaras HSAH ini sepanjang
tempoh perjanjian supaya seiring dengan fungsi hutan ini.

 

SHL bertanggungjawab dalam penggubalan dan perlaksanaan Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) yang menjadi panduan dalam menguruskan HSAH ini. RPH ini disediakan sebagai mematuhi salah satu daripada keperluan di dalam perjanjian persefahaman di antara Universiti Putra Malaysia dan Kerajaan Negeri Selangor. Bagi menjamin pencapaian pengurusan hutan berkekalan, pelaksanaan RPH adalah dikawalselia dan dipantau secara berterusan oleh SHL.


Kemaskini:: 24/09/2013 [s_ahyar]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+60397697171
+60397693768
B1611795948