Sesi 2021/2022 | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» INFO - PELAJAR BAHARU » Sesi 2021/2022

Sesi 2021/2022

 

 1. TAKLIMAT PENGENALAN KEPADA FAKULTI (OLEH DEKAN FAKULTI)
  ~ UCAPAN ALUAN DEKAN

  

 1. TAKLIMAT PROGRAM AKADEMIK 
  ~ TAKLIMAT OLEH TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)
   


 2. TAKLIMAT PROGRAM PENGAJIAN
  ~ BUKU PANDUAN PROGRAM
  PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS
  PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH
  ~ SENARAI KURSUS PEMINDAHAN KREDIT
  ~ TAKLIMAT PAKEJ ENGLISH LANGUAGE EXPERIENCE (ELEX)
  ~ VIDEO TAKLIMAT PAKEJ ENGLISH LANGUAGE EXPERIENCE (ELEX)
  ~ KALENDAR AKADEMIK 2021/2022
  MANUAL PENGGUNAAN PUTRABLAST (PELAJAR DALAM KAMPUS)

  

  

 

  

 

 1. MAKLUMAT PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI
  ~ FACULTY OF FORESTRY AND ENVIRONMENTAL STUDENT'S ASSOCIATION (FORENSA)
  ~ AKTIVITI FORENSA

Kemaskini:: 17/10/2022 [masridien]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMDMAo:12:07