Pengecualian Kredit | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» AKADEMIK » Prasiswazah » Pengecualian Kredit

Pengecualian Kredit

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS PERHUTANAN UNTUK

PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN UPM YANG BERMULA DARI SESI 1998/99

 

Bil

Kursus BSH (baharu)                   

Sem 1 2017/2018

Kr

Kursus Sama atau Setara Peringkat Diploma

Kr

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.    

BBI2412

General Writing Skills

3

BBI2412

Writing for Academic Purposes

3

Lulus (D)

2.    

PRT 2008

Pertanian dan Manusia

2

 

Pemegang Diploma UPM

 

 

3.    

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

SKP2201

SKP2202

Tamadun Islam DAN

Tamadun Asia

4

Lulus (D)

4.    

SKP2101

Kenegaraan Malaysia

3

SKP2101

Kenegaraan Malaysia

3

Lulus (D)

5.    

SKP2204

Hubungan etnik

2

SKP2204

Hubungan etnik

2

Lulus (D)

6.    

 

FHM3201

 

Survei Hutan

 

3

FHK2401

Survei Hutan

3

B

7.    

 

FHM3202

 

Sukatan Hutan

 

3

 

FHU2201

Sukatan Hutan

3

C+

8.    

 

FHM3203

 

Silvikultur Hutan

 

4

FHP2109

Silvikultur Hutan

4

B+

9.    

 

FHM3106

 

Ekologi Hutan

 

3

FHP2103

Ekologi Hutan

3

B+

10.              

 

FHM3112

 

Kaedah Kuantitatif Dalam Perhutanan

 

4

 

FHU2208

Kaedah Kuantitatif Dalam Perhutanan

4

A-

11.              

 

FHM3303

 

Pengurusan Hidupan Liar

 

3

FDM2307

Pengurusan dan Pemuliharaan Hidupan Liar

3

B+

 

Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 38 kredit.

 

LAMPIRAN 3

 

 

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI

PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN UPM YANG BERMULA DARI SESI 1998/99

 

Bil

Kursus BSTR (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Kursus Sama atau Setara Peringkat Diploma

Kr

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.    

BBI2412

General Writing Skills

3

BBI2412

Writing for Academic Purposes

3

Lulus (D)

3

PRT 2008

Pertanian dan Manusia

2

 

Pemegang Diploma UPM

 

 

4.

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

SKP2201

SKP2202

Tamadun Islam DAN

Tamadun Asia

4

Lulus (D)

5.

SKP2101

Kenegaraan Malaysia

3

SKP2101

Kenegaraan Malaysia

3

Lulus (D)

6.

SKP2204

Hubungan etnik

2

SKP2204

Hubungan etnik

2

Lulus (D)

7.

 

FHM3201

 

Survei Hutan

3

FHK2401

Survei Hutan

3

B

9.

 

FHM3112

Kaedah Kuantitatif Dalam Perhutanan

4

FHU2208

Kaedah Kuantitatif Dalam Perhutanan

4

A-

 

 

Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 37 kredit.

LAMPIRAN 4

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS PERHUTANAN

UNTUK PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN UPM YANG BERMULA DARI SEBELUM SESI 1998/99

 

Bil

Kursus BSH (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.       

SKP2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

Lulus (D) kursus SKP2201 Tamadun Islam dan

SKP2202 Tamadun Asia

2.       

PRT2008 Pertanian dan Manusia

2

Pemegang Diploma UPM

3.       

SKP2101 Kenegaraan Malaysia

3

Lulus (D) kursus SKP2101 di peringkat Diploma

4.       

 

 FHM3201 Survei Hutan

3

3

Lulus (B) FHK2401 di peringkat Diploma

 

                                                                Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 38 kredit.

LAMPIRAN 5

 

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI 

UNTUK PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN UPM YANG BERMULA DARI SEBELUM SESI 1998/99

 

Bil

Kursus BSTR(baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.                  

BBI2409 English for Academic Purpose

3

MUET Band 3 dan atas

2.                  

SKP2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

Lulus (D) kursus SKP2201 Tamadun Islam dan

SKP2202 Tamadun Asia

3.                  

PRT2008 Pertanian dan Manusia

2

Pemegang Diploma UPM

4.                  

SKP2101 Kenegaraan Malaysia

3

Lulus (D) kursus SKP2101 di peringkat Diploma

5.                  

 

FHM3201 Survei Hutan

 

3

Lulus (B) FHK2401 di peringkat Diploma

 

 

                                                                Jumlah  maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 37 kredit.

LAMPIRAN 6

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS PERHUTANAN UNTUK

PEMEGANGDIPLOMA TEKNOLOGI KAYU, UiTM

 

Bil.

Kursus BSH (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Kursus Peringkat Diploma Yang Dianggap Setara

Kr

Gred Minimum

Kursus Setara

1.

MGM3180 Asas keusahawanan

3

ETR300 Keusahawanan

3

C+

2

FHH3305 Analisis Kewangan Industri Hasil Hutan

3

FMC300 - Financial Management, ATAU

3

B

FAC300 - Financial Accounting 5

4

B

3

 

FHM3112  Kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan

 

4

QMT105 - Statistik Asas, DAN

3

A-

QMT205 - Statistik Perindustrian

3

A-

 

 

                                                                Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 38 kredit.

LAMPIRAN 7

 

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI

PEMEGANGDIPLOMA TEKNOLOGI KAYU, UiTM

 

Bil.

Kursus BSTR (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Kursus Peringkat Diploma Yang Dianggap Setara

Kr

Gred Minimum

Kursus Setara

1.   

FHM3112  Kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan

 

4

QMT105 – Statistik Asas, DAN

3

A-

QMT205 – Statistik Perindustrian

3

A-

2.   

SKP2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia

3

IMK 102 Man and Manhaj of the Al-Mighty Islamic Society & Science Philosophy & Ethics of Islamic Science  DAN

IMK 152 Islamic Society & Sceince  DAN

IPK 200 Philosophy & Ethics of Islamic Science

2

2

2

C+

C+

C+

3.   

MGM3180 Asas keusahawanan

3

ETR300 Keusahawanan

3

C+

 

                                                                Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 37 kredit.

LAMPIRAN 8

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS PERHUTANAN

UNTUK PEMEGANG DIPLOMA-DIPLOMA LAIN

 

Bil.

Kursus BSH (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Kursus Peringkat DiplomaYang Dianggap Setara

Kr

Gred  Minimum

Kursus Setara

Kelulusan

1.

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

SKP2201 – Tamadun Asia DAN

SKP2002 – Tamadun Islam ATAU

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

Lulus (D)

Dip. Sains Komputer, UPM

PRT2008 -  Perhutanan dan Manusia

2

PRT2008 -  Perhutanan dan Manusia

2

Lulus (D)

 

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

POL2002 – Kenegaraan Malaysia

3

Lulus (D)

 

2.

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

DDH2122 – Pengajian Malaysia IV DAN

DDH1122 – Pengajian Malaysia III

2

 

2

C+

 

C+

Dip. Univ. Teknologi Malaysia

ACT2111 – Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan

3

DDG2233 – Pengenalan Kewangan

3

C+

 

3.

 

FHM3107 Tanah Hutan

 

3

SST1601 – Pengurusan Tanah DAN

SST2601 – Pengurusan Baja

4

 

3

B+

 

B+

Diploma Pertanian, UPM

HRT3301 – Hortikultur Hiasan

3

HRT2301 – Tanaman Hiasan dan Landskap

3

C+

 

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

SKP2002 – Tamadun Islam ATAU SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

Lulus (D)

 

PRT2008 -  Perhutanan dan Manusia

2

PRT2008 -  Perhutanan dan Manusia

 

Lulus (D)

 

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

POL2002 – Kenegaraan Malaysia

 

Lulus (D)

 

 

Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 38 kredit.

 

LAMPIRAN 9

 

 

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI UNTUK

PEMEGANG DIPLOMA-DIPLOMA LAIN

 

Bil.

Kursus BSTR (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Kursus Peringkat DiplomaYang Dianggap Setara

Kr

Gred  Minimum

Kursus Setara

Kelulusan

1.

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

SKP2201 – Tamadun Asia DAN

SKP2002 – Tamadun Islam ATAU

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

Lulus (D)

Dip. Sains Komputer, UPM

2

Lulus (D)

3

Lulus (D)

PRT2008 -  Pertanian dan Manusia

2

PRT2008 -  Pertanian dan Manusia

2

Lulus (D)

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

POL2002 – Kenegaraan Malaysia

3

Lulus (D)

2.

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

DDH2122 – Pengajian Malaysia IV DAN

DDH1122 – Pengajian Malaysia III

2

C+

Dip. Univ. Teknologi Malaysia

2

C+

ACT2111 – Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan

3

DDG2233 – Pengenalan Kewangan

3

C+

3.

FHM3107 Tanah Hutan

3

SST1601 – Pengurusan Tanah DAN

SST2601 – Pengurusan Baja

4

B+

Diploma Pertanian, UPM

3

B+

HRT3301 – Hortikultur Hiasan

3

HRT2301 – Tanaman Hiasan dan Landskap

3

C+

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

SKP2002 – Tamadun Islam ATAU SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

Lulus (D)

PRT2008 -  Pertanian dan Manusia

2

PRT2008 -  Pertanian dan Manusia

2

Lulus (D)

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

POL2002 – Kenegaraan Malaysia

2

Lulus (D)

 

Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 37 kredit.

LAMPIRAN 10

 

 

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU

UNTUK PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN UPM

 

Bil.

Kursus BSTK (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kredit

Kursus Diploma

Kredit

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.    

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

SKP2201 – Tamaddun Islam DAN

2

Lulus (D)

SKP2202 – Tamaddun Asia ATAU

2

Lulus (D)

SKP2203 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

Lulus (D)

2.    

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

SKP2101 – Kenegaraan Malaysia

3

Lulus (D)

3.    

SKP2204- Hubungan Etnik

2

SKP2204 Hubungan etnik

2

Lulus (D)

4.    

PRT 2008- Pertanian dan Manusia

2

Pemegang Diploma UPM

 

 

5.    

FHH3205 Biokomposit

 

3

FHH2505 – Papan Komposit

3

B

6.    

FHM3203 Silvikultur Hutan

 

4

 

FHP2109 – Silvikultur Hutan

4

B+

7.    

FHP3103 Botani Hutan

 

3

FHP2107 – Botani Hutan

4

B+

8.    

FHM3112 Kaedah Kuantitatif Dalam Perhutanan

 

4

 

FHU2208 - Kaedah Kuantitatif Dalam Perhutanan

4

A-

9.    

FHM3202 Sukatan Hutan

 

3

 

FHU2201 – Sukatan Hutan

4

C+

10.              

FHM3101 Sains Perhutanan

 

3

 

FHU2206 – Pengurusan Hutan DAN

3

C+

FHU2007 – Pengurusan Rekreasi dan Hidupan Liar

3

C+

 

                                                                Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 37 kredit.

LAMPIRAN 11

 

 

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU

UNTUK PEMEGANG DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN, UiTM

 

Bil.

Kursus BSTK (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kredit

Kursus Diploma

Kredit

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.    

MGM3180

Asas Keusahawanan

3

ETR300

Keusahawanan

3

C+

2.    

 

FHM3102

 

Botani Hutan

 

3

BOT104

Botany DAN

4

B+

WTE158

Dendrology

2

B+

3.    

 

FHM3112

 

Kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan

 

4

 

QMT105

Basic Statistics DAN

3

A-

QMT205

Industrial Statistic

3

A-

4.    

FHH3207

Teknologi Pulpa dan Kertas

3

WTE315

Wood Composite II

3

B

5.    

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

IMK102

Man and Manhaj of the Al-Mighty Islamic Society & Science Philosophy & Ethics of Islamic Science DAN

2

C+

IMK152

Islamic Society & Sceince DAN

2

C+

IPK200

Philosophy & Ethics of Islamic Science

2

C+

6.    

FHH3102

Anatomi Kayu

3

WTE201

Wood Anatomy

3

B+

7.    

FHH3103

Fizik Kayu

3

WTE159

Wood Properties I

3

B

8.    

FHH3205

Biokomposit

3

WTE265

Wood Composite I DAN

3

B

WTE310

Wood Composite Workhsop I

3

B

9.    

FHH3208

Proses Pembuatan Perabot

3

WTE260

Furniture Manufacturing

3

B

 

Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 37 kredit

LAMPIRAN 12

 

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS

BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU

UNTUK PEMEGANG DIPLOMA BERASASKAN KAYU POLITEKNIK SULTAN SALAHHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

 

Bil

Kursus BSTK (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kr

Kursus Diploma

Kr

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.  

FHH3207

Teknologi Pulpa dan Kertas

3

C436 ATAU C4411

Teknologi Pulpa dan Kertas

4

B

2.  

FHH3302

Pemasaran Hasil Hutan

3

C343

Persekitaran Perdangangan DAN

2

B

C545

Perdagangan Amalan Pemasaran & Perdagangan ATAU

2

B

C5701

Pengurusan Pemasaran DAN

2

B

C3408

Persekitaran Perdagangan 

2

B

3.  

FHH3208

Proses Pembuatan Perabot

3

C130 ATAU C1402

Pemesinan dan Pembuatan Perabot

3

B

4.  

FHH3104

Kimia Kayu

3

C235

Kimia Kayu

3

B

5.  

FHH3205

Biokomposit

3

C2404

Pemprosesan Kayu

3

B

6.  

 

FHH3203

Kemerosotan Kayu dan Pengawalan

3

C236

Agen Perosak & Pengawetan Kayu

3

B

7.  

FHH4301

 

Pencemaran dan Kawalan Dalam Industri Perhutanan

 

 

 3

C1403

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DAN

2

B

C4413

Pengurusan Pencemaran

2

B

8.  

FHH3105

Mekanik Kayu

3

C341

Mekanik Struktur Kayu ATAU

3

B

C2102

Mekanik Struktur DAN

2

B

C3102

Mekanik Struktur I

2

B

9.  

MGM2111

Pengurusan Organisasi dan Perniagaan

3

C5702

Sistem Pengurusan Berkualiti DAN

2

B

C4412

Pengurusan dan Perancangan Industri

3

B

 

Jumlah maksimum kredit yang boleh dikecualikan: 37 kredit

SENARAI PENGECUALIAN KURSUS BACELOR SAINS PERHUTANAN UNTUK PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN UPM, SESI 2014/2015

Bil

Kursus BSH (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kredit

Kursus Di Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Kredit

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

3.

FHH3205 Biokomposit

3(2+1)

 

 WTE255 Particleboard Technology

3

B

WTE335 Particleboard Technology Workshop

2

B

CADANGAN PERMOHONAN KELULUSAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM BACELOR SAINS PERHUTANAN BAGI PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN CERMAI JAYA

 

Bil

Kursus BSH (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

Kredit

Kursus di Universiti Putra Malaysia (UPM)

Diploma

Kredit

1.

FHM3201 Survei Hutan

3

FHK201 Survei Hutan

3

2.

FHM3202 Sukatan Hutan

3

FHU201 Sukatan Hutan

3

4.

FHM3202 Silvikultur Hutan

4

FHP206 Silvikultur Ladang

FHP205 Silvikultur Hutan Asli

4

 

CADANGAN PERMOHONAN KELULUSAN PENGECUALIAN KURSUS BAGI PROGRAM BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI KAYU UNTUK PELAJAR LEPASAN DIPLOMA TEKNOLOGI BERASASKAN KAYU DARIPADA POLITEKNIK, MULAI SESI 2014/2015

 

Bil

Kursus BSTK (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

 

Kredit

Kursus di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Kredit

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1.

FHH3207 Teknologi Pulpa dan Kertas

 

3

CW505 Pulp and Paper Technology

3

B

2.

FHH3205 Biokomposit

CW204 Particle Based Composite

3

B

CW504 Fibre Based Composite

3

B

3.

FHH3302 Pemasaran Hasil Hutan

3

CW604 Fundamental of Marketing

3

B

CW304 Timber Trade

2

B

CW503 Production Management

2

B

 

 

SENARAI PENGECUALIAN KRUSUS BACELOR SAINS PERHUTANAN UNTUK PEMEGANG DIPLOMA PERHUTANAN UPM, MULAI SESI 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil

Kursus BSH (baharu)                  

Sem 1 2017/2018

 

Kursus di UPM (Diploma)

Kod Bahru

Kursus di UPM (Diploma)

Kod Lama

Gred Minimum Kursus Sama/Setara

1

FHM3303 Pengursan Hidupan Liar (3 kr)

FDM2307 Pengurusan dan Pemuliharaan Hidupan Liar (3 kr)

 

B+ 

3

FHM3201 Survei Hutan (3 kr)

FDE2101 Survei Hutan (3 kr)

FHK2401 Survei Hutan (3 kr)

B

4

FHM3202 Sukatan Hutan (3 kr)

FDM2302 Sukatan Hutan (3 kr)

FHU2201 Sukatan Hutan (3 kr)

C+

5

FHM3106 Ekologi Hutan (3 kr)

FDP2403 Ekologi Hutan (3 kr)

FHP2103 Ekologi Hutan (3 kr)

B+

 

 

 

Kemaskini:: 13/09/2018

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+60397697171
+60397693768
B1611079624