Struktur Organisasi | FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
» MENGENAI KAMI » Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Pentadbiran dan pengurusan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar diketuai oleh Dekan dan dibantu oleh tiga orang Timbalan Dekan, empat orang Ketua Jabatan, Ketua Penolong Pendaftar,  3 orang Penolong Pendaftar Kanan dan Ketua Seksyen Hutan dan Ladang. Empat jabatan di fakulti iaitu Jabatan Sains Perhutanan dan Biodiversiti, Jabatan Industri Sumber Alam, Jabatan Taman Alam dan Rekreasi dan Jabatan Alam Sekitar yang masing-masing diketuai oleh Ketua Jabatan. Jabatan berperanan dalam penawaran kursus dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan program akademik.

Kemaskini:: 17/04/2020 [juitamdtahir]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMDLAN:11:35